Politica de livrare
Data estimata de livrare poate varia in functie de produs si va fi specificata in e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.
Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile, de la data confirmarii Comenzii.
Pentru Produsele aflate in stoc, livrarea se va face prin Curier. Intre inregistrarea Comenzii si preluarea acesteia de catre Curier exista un interval de 24 - 48 ore. Orice intarziere suplimentara va fi comunicata Clientului si se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depasi termenul maxim prevazut mai sus. 
 
Pentru comenzile cu valoarea de peste 200 lei transportul este gratuit. Pentru comenzile cu valoarea sub 200 lei, clientul va suporta transportul (costul transportului va fi afisat inaintea de finalizarea comenzii si este calculat in functie de destinatie si greutatea coletului).
 
  • Conditii de livrare 
La livrarea Produselor prin intermediul Curierului, Clientul va face dovada identitatii sale - prin unul sau mai multe acte emise de autoritati oficiale si va comunica numarul de Comanda atribuit de catre Vanzator.
In cazul in care Clientul se afla in imposibilitatea receptionarii Comenzii in persoana, Comanda va fi lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii catre Curier, a numarului Comenzii.
Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorata daca Clientul nu indeplineste conditiile de mai sus.
In cazul in care Clientul a indicat ca loc de livrare locul sau de munca, acesta trebuie sa se asigure ca poate receptiona Comanda si Curierul va fi acceptat in incinta, pentru predarea Produselor.
De cate ori va fi posibil, Clientul va fi contactat telefonic in prealabil de catre Curier, pentru a obtine confirmarea prezentei acestuia la adresa si ora selectata in momentul validarii Comenzii.
Clientul se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata, in intervalul orar selectat; in caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrari. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectarii, doar cu acordul Curierului.
Livrarea se considera a fi indeplinita la momentul predarii/primirii Produselor comandate de Client, la adresa selectata de acesta in momentul in care a plasat Comanda.
 
  • Receptia produselor 
Clientul se obliga sa verifice Receptia Produselor in prezenta Curierului. Clientul va verifica daca produsele sunt livrate corespunzator din punct de vedere cantitativ si calitativ. 
Clientului ii vor fi înmanate de catre Curier, pentru semnare, Bonul de Livrare/AWB si Factura, ce contine toate informatiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret).  Prin semnarea Bonului de Livrare, Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate a produselor Comandate.
In situatia in care Clientul va constata ca exista Produse deteriorate sau daca exista lipsuri fata de cantitatile inscrise pe AWB si Factura, Clientul  va inregistra respectivele probleme - in scris - pe bonul de livrare/AWB. Este obligatia Vanzatorului sa remedieze eventualele diferente, astfel:
  • Daca plata a fost facuta on-line (card) sau transfer bancar. In termen de maxim 5 zile, Vanzatorul va emite o Factura de corectie (pentru remedierea valorii in legatura cu Produsul constatat neconform la receptie si inscris pe AWB) si va rambursa in contul Clientului diferenta.
  • Daca modalitatea de plata aleasa este Ramburs, Clientul va plati valoarea corecta a Produselor constatate corespunzatoare (fara valoarea aferenta produsului/produselor neconforme), predand totodata produsul in cauza Curierului. In termen de maxim 5 zile, Vanzatorul va emite o Factura de corectie (pentru remedierea valorii in legatura cu Produsul constatat neconform la receptie si inscris pe AWB) si va rambursa in contul Clientului diferenta. 

Acest site a fost construit in cadrul proiectului “Implementarea unor sisteme informatice de comert electronic si plati electronice securizate in scopul cresterii productivitatii firmei” realizat prin POS CCE 2007-2013, Axa prioritara III “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Interventie 3: Sustinerea E-Economiei, OPERAŢIUNEA 2: “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri.“
Pentru mai multe informaţii despre programele cofinanţate de Uniunea Europeană, puteți accesa www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Copyright © 2019  www.gourmet-online.ro. Toate drepturile rezervate.